Stevig en Sterk naar groep 3

Tot 20 tellen en herkennen, minimaal 15 letters herkennen, voorzetsels snappen, kunnen rijmen en hakken en plakken. Deze kleuterjuf weet precies wat de ‘vereisten’ zijn om naar groep 3 te kunnen. 
Maar wat als je kind sociaal emotioneel nog zo jong is? 

Net zo belangrijk, en in mijn ogen nog wel belangrijker is hoe een kind zich voelt. 
Heeft het zelfvertrouwen? Durft het voor zichzelf op te komen? 
Durft het fouten te maken? Heeft het aansluiting bij de andere kinderen? Durft het zijn eigen grenzen aan te geven? 

Groep 3 is een jaar waarin een heleboel verandert voor uw zoon of dochter. 
Van het vrije, ontwikkelingsgerichte spel in de kleuterbouw, is het onderwijs helaas naar boven toe steeds meer resultaatgericht. 
Het mens-worden, het uitzoeken en ervaren wie jij bent, is van minder groot belang. 
En juist door die sociaal emotionele ontwikkeling, ben je zo goed in staat om te leren. 
Mijns inziens dus een gemis in het onderwijs…

Met zelfvertrouwen naar groep 3

In de training ga ik in op het mens-worden. 
Stevig staan waardoor je je eigen grenzen kunt voelen. 
Moedig zijn zonder over je grens heen te gaan. 
Hulp durven vragen.
Fouten durven maken. 
Wat zijn mijn talenten? 
Van een fixed mindset naar een growth mindset. 

Inhoud training

In 4 bijeenkomsten van maximaal een uur, komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
  • Stevig staan
  • Grenzen voelen
  • Durven en doen
  • Ik wil het, ik kan het, ik doe het
  • Wanneer heb ik bang, boos, blij, verdrietig? 
  • Talentenveld
Op speelse en creatieve wijze, ga ik in 4 bijeenkomsten met uw kind aan de slag. 
Ik maak gebruik van prentenboeken, van lichaamsankers ( kleine handeling die een bepaald gevoel teweegbrengt,, bijvoorbeeld dapperheid). We maken een Moed-hoed. We staan als een boom en we spelen dat we boos zijn. 

Een intakegesprek bij u thuis, is de start van deze training. 

Zo kunt u in een fijne omgeving voor u en uw kind kennis maken met mij! 
Geheel vrijblijvend. 

"Onze dochter van 5 heeft bij Annemieke het kindercoachtraject gevolgd. Ze keek elke keer weer uit naar het moment dat ze naar juf Annemieke mocht. Annemieke is een hele lieve zachte vrouw die van nature intuïtief aanvoelt hoe een kind zich voelt en wat nodig is om, in ons geval, het kind zich zelfverzekerder te laten voelen. Dit doet ze spelenderwijs door te tekenen, te knutselen, te visualiseren en vooral het positieve dat al in je kind zit te benadrukken. En met enorm resultaat! Van een heel verlegen, introvert meisje is ze veranderd in een open persoontje dat vooral in zichzelf en op haar eigen gevoel heeft leren vertrouwen."
Mariska Wunnink - van der Veeken
Moeder
STEVIG EN STERK

Stevig en Sterk naar groep 3 - Voor kanjers in groep 2

€350
  • Intake gesprek
  • 4 x een bijeenkomst voor uw zoon of dochter
  • Na elke bijeenkomst een uitgebreid verslag van de besproken dingen
  • Altijd ruimte voor tussentijds contact of gesprek